Opmåling

Mere træ for pengene

Opmåling af brænde

1 skrm = 0,65 – 0,7 stablet rummeter

Disse faktorer har indflydelse:

Størrelse på stykkerne (diameter & længde)

Urenset/renset brænde

Tætheden på stablingen

Opmålingsmetoden

Sådan måles træet

Hver enkelt portion brænde som køres fra Brændefabrikken bliver afmålt på ladet af lastbilen. Træet handles i skrm, hvilket er en betegnelse for den mængde “løst” brænde der kan være i et rum på 1x1x1 m =1m3.

For lidt brænde?

Har du fået leveret brændet, og virker mængden til at være ved siden af det forventede? Så kontakt endelig Christoffer, således der kan findes en forklaring eller løsning på problemet.

Du kan ringe eller sende en SMS til Christoffer her:

Menu